کارت طلایی


 

اعضای باشگاه مشتریان رده امتیازی سیمین ، با افزایش تعداد مراجعات خود به کلینیک و دریافت خدمات از مرکز به گونه ای که امتیاز خود را به بیش از 21000 برسانند، وارد رده دیگری از سیستم T&I - رده زرین - می شوند که مهمترین رده امتیازی باشگاه مشتریان و کاملا متفاوت تر از رده های امتیازی سپید و سیمین می باشد.

 

کلینیک آتیه برای اعضای باشگاه مشتریان- دارندگان کارت زرین-  بسته های پاداشی و خدمات VIP در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد:

 

طرح زرین

خدمات

گرافی P.A

گرافی O.P.G

درمان های عمومی

درمان های تخصصی

تمامی سنین

50% تخفیف

75% تخفیف

12% تخفیف

15% تخفیف