باشگاه مشتریانباشگاه مشتریان کلینیک دندانپزشکی آتیه

 

کلینیک تخصصی دندانپزشکی آتیه در پاسخ به اعتماد همشهریان محترم به این مجموعه در حیطه درمان با استقرار سیستم T&I در راستای مشتری محوری بار دیگر تحولی جدید در استان ارائه می نماید.

در سیستم T&I یک نظام امتیاز دهی متناسب با میزان تعامل مشتریان با کلینیک وجود دارد که نسبت به جمع آوری امتیاز اقدام و از مزایای آن بهره مند می شوند. در نهایت با دستیابی به سقف های مشخصی از امتیاز و کسب رده امتیازی، ارزش های مادی و غیر مادی فراهم شده توسط کلینیک را به عنوان پاداش دریافت خواهند نمود.

عضویت

عضویت در سیستم T&I از طریق مراجعه به کلینیک و پس از دریافت حد مشخصی از خدمات از طریق اطلاع کاربران پذیرش به مراجعه کننده و سپس صدور کارت T&I انجام می پذیرد. پس از عضویت، فرد می تواند با هر بار مراجعه به کلینیک و ارائه کارت خود و یا شماره عضویت درج شده روی کارت خود به کارشناس ارتباط با بیمار کلینیک، از میزان امتیاز کسب شده و از مزایای رده عضویتی سیستم T&I خود مطلع شوید.

عناوین رده های امتیازی:

* کارت سپید

* کارت سیمین

*کارت زرین

قابل توجه اعضای محترم باشگاه مشتریان کلینیک تخصصی دندانپزشکی آتیه

* افرادی که عضو باشگاه مشتریان می شوند، پس از افزایش امتیاز خود و تغییر رده عضویتی می بایست کارت قبلی خود را به کارشناس ارتباط با بیمار مرکز تحویل داده تا کارت جدید خود را دریافت نمایند 

* از انجایی که اعضای باشگاه مشتریان برای مرکز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، جهت رفاه حال ایشان روند پذیرش و نوبت دهی با سیستم خاصی انجام می پذیرد تا مدت زمان انتظار ایشان به حداقل برسد.

* شرط حفظ امتیازات اعضای محترم باشگاه مشتریان، مراجعه تا حداقل 6 ماه به مرکز و دریافت خدمات می باشد.  بدیهی است که اعضای محترم باشگاه با معرفی هر بیمار به کلینیک امتیازی به مجموع امتیازشان افزوده می شود.

در صورت عدم مراجعه تا 6 ماه از دریافت آخرین خدمت در کلینیک هر ماه 25 امتیاز از مجموع امتیازشان کسر خواهد شد.

پس از گذشت یک سال و عدم مراجعه به کلینیک 6 ماهه اول طبق توضیحات فوق و 6 ماهه دوم بابت هر ماه عدم مراجعه 40 امتیاز کسر می شود و همچنین بعد از گذشت 1/5 سال از عدم مراجعه، 6 ماهه اول  طبق گفته های قبل هر ماه 25 امتیاز و 6 ماهه دوم هر ماه 40 امتیاز و 6 ماهه سوم هر ماه 90 امتیاز کسر می شود و بعد از گذشت 2 سال از عدم مراجعه بیمار، 6 ماهه اول 25 امتیاز، 6 ماهه دوم 40 امتیاز، 6 ماهه سوم 90 امتیاز و 6 ماهه اخر به ازای هر ماه 200 امتیاز کسر خواهد شد.