درمانهای زیبایی از جمله درمانهای زیبایی که بسیار پر طرفدار هستند 

 ونیر کامپوزیت

لمینت سرامیک

و بلیچینگ که تمامی این خدمات در کلینیک آتیه توسط دندانپرشکان عمومی و متخصص انجام میگیرد

لازم به ذکر است خدمات تخصصی زیبایی توسط دکتر رضا صفرعلیزاده در واحد VIP (طبقه چهارم) صورت میپذیرد.

برای تکمیل اطلاعات خود در مورد  هریک از درمان های زیبایی به پایین پیج  سر بزنید